31. října se v Úhonicích uskutečnil druhý ročník dne pro děti Legendy ožívají. Děti se odpoledne setkaly s keltskou princeznou a druidem, jejichž přípravy na oslavu Samhainu přerušil duch lesa, Zelený muž, který se pokusil princeznu unést do své podzemní říše. Její kmen totiž pokácel posvátný dubový háj, kde přebývalo mnoho posvátných bytostí. Úhonické děti, ale ukázaly, že mají kuráž, a rozhodly se, že princeznu vysvobodí. Vydaly se na stezku odvahy, kde plnily úkoly, za které získávaly kouzelné žaludy a kousky posvátných dubů. Nakonec vše předaly Zelenému muži, žaludy zasadily a z kousků složily hned několik krásných dubů. Duch lesa byl spokojen, protože děti napravily chybu keltského kmene, a pustil tedy princeznu na svobodu. Dokonce děti odměnil malými dárky a sladkostmi. Své vítězství děti oslavily u ohně a opekly si špekáčky. Následovala soutěž o nejkrásnější vyřezávanou dýňovou svítilnu a nejpovedenější strašidelný kostým. Konkurence byla letos veliká. Dýně i kostýmy byly opravdu povedené.

___________________________________________________________________

Dále rozvíjíme možnosti, jak se dívat kolem sebe. Na workshopu, který zástupci Žijeme tady vedli pro skupinu 14 mezinárodních studentů architektury, jsme se zabývali možnostmi jak zprostředkovat působivé prostory vyhořelé architektonické památky širší veřejnosti. Periskop byla jasná volba.

___________________________________________________________________

Přijďte v sobotu 24.10. pomoci na komunitní zahradu Suchdol. Začínáme s úpravou hliněného valu na sezení. Nářadí ideálně s sebou. Na závěr dne bude připraveno pohoštění.

___________________________________________________________________

Krásný projekt ze Suchdola. ,,Všech 47 stromů do aleje podél původní cesty do Horoměřic bylo sponzory adoptováno během 12 dnů. Výsadba stromu proběhla za účasti několika desítek rodin v sobotu 17. října. Webovou aplikaci pro výběr stromů sponzorsky připravila firma Cyber Fox. Všem patří velké poděkování za podporu. Zasazením stromů podél obnovené polní cestě přispěli k vrácení přirozeného biokoridoru do krajiny, který ji obohatí jak pohledově, tak i ekologicky."

___________________________________________________________________

Představovali jsme projekt komunitní zahrady na Suchdole. https://www.youtube.com/watch?v=mTM0qRzjW0g

___________________________________________________________________

Po horkém létě přichází s horkem Žijeme tady. Ode dneška se můžete opět saunovat v Klubovna. K sauně nově vede dlážděná cestička, je tam káď a upravený paravan. Podmínky jsou stejné jako minulou sezónu, veškeré informace najdete na http://www.klubovna.povalec.cz/sauna nebo na Sauna v Klubovně "

___________________________________________________________________

Máme nové stránky, měli by lépe fungovat jak pro Vás, tak pro nás. Brzy zde budou přibývat informace nejen o našich aktivitách.

ŽT

___________________________________________________________________