Projekt byl z důvodu dlouhodobé neefektnosti a časové vytíženosti nás, organizátorů, ukončen. Projekt dále rozvíjí sdružení Rekola.V rámci projektu Kola narůžovo si za vynaložení minimálních zdrojů klademe za cíle zprostředkování cyklistické dopravy mezi různými částmi Prahy-Suchdol, snížení docházkové vzdálenosti k pravidelným linkám MHD, a tím motivovat MHD využívat, podporovat městskou cyklistiku a aktivní pohyb, recyklovat starý nepoužívaný materiál, tvořit komunitu a sousedské vztahy.Projekt začíná sběrem starých a již nepotřebných kol v dané lokalitě. Občany informujeme zejména v místních listech, vylepením plakátů a v neposlední řadě na sociálních sítích. Nasbíraná kola potřebují uvést do provozuschopného stavu (např. oprava brzd, doplnění nutné výbavy, oprava duší apod.). Další krokem je tedy oprava a nabarvení kol na růžovo. Na tuto akci zveme místní obyvatele a každý se tak má možnost do projektu zapojit, případně prodiskutovat připomínky apod.Připravená kola dáme do zvolených stanovišť. Ta jsou vybrána tak, aby občan kolo mohl využít ráno cestou na zastávku a večer zpět. Další stojany jsou zvoleny u důležitých míst (úřad, obchod apod.). Vycházíme z charakteru oblasti Prahy- Suchdol, která je rovinatá, je zde větší docházková vzdálenost na MHD a také má určitým způsobem vesnický charakter.Jelikož by kola měla být uzamčena, každé kolo dostane svůj kódový zámek a číslo. Každý, kdo má zájem službu zdarma využívat se tak musí registrovat. To znamená, že zajde do místních květinářství, na úřad, či místní kavárny a zde vyplní jednoduchý formulář. Tímto podporujeme seznámení lidí s místními podniky.Při používání kol je nutné neustále s komunitou komunikovat, neboť udržitelnost na ní přímo závisí. Jedná se o pravidelné opravy kol, získávání informací o pohybu kol a stavu projektu. Komunikace probíhá jak osobně tak i virtuálně po internetu.

Video, jak projekt fungoval:
https://www.youtube.com/watch?v=fMH9rH8sWDc